Klicni center in njegova funkcija v državnem oziroma negospodarskem sektorju

Klicni center deluje tako v gospodarskem kot tudi državnem oziroma negospodarskem sektorju. V slednjem ima dve poglavitni funkciji. To sta funkcija svetovanja ter funkcija informiranja. V prvo kategorijo na primer sodijo klicni centri organizacij, društev; v drugo pa na primer klicni centri ministrstev in drugih vladnih služb.

Ne glede na to, na katerem področju klicni center deluje, pa se ponaša s kar nekaj prednosti. Seveda bomo omenili tudi pomanjkljivosti oziroma slabosti.

Glavna prednost, ki jo ponuja klicni center

Poglavitna prednost vsakega klicnega centra je zagotovo zniževanje stroškov poslovanja. Obenem pa je s tem prišlo tudi do povišanja ravni storitev, ki predstavljajo ključno prednost tovrstnega centra za stranke.

Še druge prednosti, ki jih ponuja klicni center, so na primer povečanje učinkovitosti, visoko kakovostna storitev, zadovoljstvo kupcev, hiter odziv, zmanjšano število operacij, optimizacija delovnih mest, povečanje prodaje, osebni pristop, avtomatska obdelava podatkov, zmanjšanje porabe časa, dostop do želenih informacij. Vse omenjene prednosti veljajo zlasti za podjetja.

Prednosti klicnega centra za stranke

Vsekakor pa je klicni center izjemno učinkovita storitev tudi za stranke. Ključne tovrstne prednosti pa so na primer visoka kakovostna storitev, časovna razpoložljivost operaterja, boljša informiranost, hitrejši odziv na zahteve stranke, hiter dostop do ustrezne osebe.

Tako z vidika podjetjih kot tudi z vidika strank pa lahko izpostavimo še nekaj slabosti tovrstne storitve. V prvi vrsti je slabost, ki zaznamuje klicni center, ta, da lahko nastane problem čakalnih vrst v konicah. Takšen problem pa dokaj uspešno rešuje poseben sprejemni odzivnik. Ena od slabosti je še ta, da operaterji zaradi ogromnega števila klicev ne posvečajo dovolj časa uporabnikom. V ozadju so pritiski nadrejenih, ki želijo v čim krajšem povprečnem času pogovora opraviti čim večje število klicev.

Najem klicnega centra z deljenimi agenti

Lahko smo torej ugotovili, da je za podjetje pa tudi druge inštitucije koristno, če imajo svoj klicni center, saj jim lahko prinaša številne prednosti. Treba pa je seveda najti dobrega ponudnika.

Pri nas na trgu lahko na primer najdete ponudnike, ki vam omogočajo najem klicnega centra z deljenimi agenti. To v praksi pomeni, da posamezni agent lahko na zelo učinkovit način skrbi za več projektov hkrati.