Kaje se dogaja v razvoju za elektronsko javno naročanje in je mogoče že koristiti

Za omogočanje večje učinkovitosti v postopkih javnih naročil se je uvedlo elektronsko javno naročanje in je ena od osmih e-storitev, za bolj udobno poslovanje poslovnih subjektov. Elektronsko poslovanje je na mnogih področjih uspešno nadgradilo in olajšalo delo podjetij.

Za elektronsko javno naročanje mora biti podprtih 6 faz:
– e-objave (eNotices),
– e-oddaja ponudb (eSubmission),
– e-ocenjevanje ponudb (eTendering),
– e-naročila (eOrdering),
– e-računi (eInvoice) in
– e-plačila (ePayment)

Kljub temu da nimamo podprtih vseh faz in dejavnosti, pa se je nekaj takšnih naročanj že izvedlo v Sloveniji. Sicer se trenutno veliko dela na tem, da bodo vse faze kaj kmalu odprte, vsekakor pa to ne pomeni, da je elektronsko javno naročanje na voljo tudi že sedaj. Seveda se lahko.

Portal za elektronsko javno naročanje Republike Slovenije ima od 8. marca 2021 na voljo popravljen portal, ki omogoča lažjo oddajo naročil. Te spremembe so:

– možnost priprave predračuna in oblikovanja sklopov znotraj sistema e-JN,
– izboljšave pri predložitvi dokumentacije s strani ponudnikov in pregledovanju ponudb,
– možnost pregledovanja ponudb po sklopih,
– povezava s Portalom javnih naročil in avtomatični prenos podatkov,
– izvedba elektronske dražbe znotraj sistema e-JN.

Poleg tega pa je do konca leta 2021 načrtovan razvoj novih še boljših funkcij, ki bodo omogočile najboljšo rešitev za pripravo in oddajo ponudb.

Vsekakor je elektronsko javno naročanje trenutno v intenzivnem razvoju, saj je že sedaj nujno potrebno orodje in čez čas bo zagotovo možna oddaja javnih naročil v popolnoma elektronski obliki, zato bodo velike spremembe zelo kmalu na voljo in možne za uporabo. Vse to seveda  pomeni konec neskončnih dokumentacij in izgubljanja med njimi. Zagotovo bo bolj pregledno urejanje, izpolnjevanje in vsekakor lažja priprava ter oddaja in spremljanje.

Lahko bi rekli, da je elektronsko javno naročanje novo bolj udobno pridobivanje večjih naročil za vse vrste podjetij, ki je sicer še delno v povojih, a zelo blizu, da postane to edini način naročanja.…